top of page

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Kursu

  Gümüş Cankurtaran Eğitmen Belgesi Eğitimine Katılım Şartları ve Detaylı Bilgi

 • Gümüş Cankurtaran Eğitmen Eğitimi Cankurtaran Eğitmenliğinin ikinci seviyesidir. Gümüş Cankurtaran Eğitmenler bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimi verme ve cankurtaran merkezi açma yetkisine sahiplerdir.

 • Gümüş Cankurtaran Eğitmen Eğitimi en az 6 gün toplam 42 saat olacak şekilde yapılmaktadır. 

 • Bu eğitime katılabilecek kişilerin;

  • 22 yaşını doldurmuş olması

  • Bronz Cankurtaran Eğitmen Sertifikasına sahip, bu sertifikayla yetkili bir cankurtaran eğitim kurum ve kuruluşunda en az 2 yıl kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olması ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olması

  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmaması

  • Sabıka belgesi ibraz etmesi

  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olması

  • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmaması gerekmektedir.

​​

      Gümüş Cankurtaran Eğitmen Eğitimi İçerikleri

       Eğitimler dershane ve su çalışmaları olmak üzere ikiye ayrılır.

       Dershane Çalışmalarında;

 • Bronz ve gümüş cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı

 • Ders anlatım teknikleri

 • Ders​ anlatım teknikleri uygulamarı

​​

       Su Çalışmalarında;

 • Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı

 • Havuzda kurs yönetim uygulamaları

 • Gümüş ve altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı

 • Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamarı konularında eğitim verilmektedir.

      

Gümüş Cankurtaran Eğitimi Gümüş Cankurtaran Kursu Bodrum İzmir

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Belgesiyle Nerelerde Çalışabiliriz?

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sertifikasıyla bronz cankurtaran, gümüş cankurtaran ve altın cankurtaranların çalışabildiği her yerde çalışabilmektedir. Ayrıca Gümüş Cankurtaran Eğitmenler yetki belgesi alarak bir cankurtaran eğitim merkezi açıp bronz, gümüş, altın cankurtaranlar yetiştirebilmektedirler. 

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sınavı 

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Eğitimini tamamlayan adaylar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan cankurtaran eğitmen sınavına katılmak ve bu sınavda başarılı olmak zorundadır. Bu sınavı başarıyla tamamlayan adaylar Gümüş Cankurtaran Eğitmen olmaya hak kazanırlar. 

Gümüş Cankurtaran Eğitmen Belgesinin Geçerlilik Süresi

 

Gümüş Cankurtaran Eğitmen belgesinin geçerlilik süresi diğer tüm cankurtaranlık seviyelerinde olduğu gibi 2 yıldır. Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermiş Gümüş Cankurtaran Eğitmenler belgelerini yenileyebilirler. Aksi durumda Altın Cankurtaran Eğitmenler tarafından açılan uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

Merkezimizce; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bronz cankurtaran kursu, gümüş cankurtaran kursu, altın cankurtaran kursu, tüm cankurtaran eğitimleri cankurtaran belge yenileme, sertifikalı cankurtaran temini, cankurtaran malzemesi temini yapılmaktadır.Her türlü talep ve sorunuz için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz

bottom of page