top of page

Altın Cankurtaran Eğitmen Kursu

      Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimine Katılım Şartları ve Detaylı Bilgi

 • Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi cankurtaran eğitmenliğinin son seviyesidir. Altın Cankurtaran Eğitmenler bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitiminin yanında bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen eğitimi verme ve cankurtaran merkezi açma yetkisine sahiplerdir. Eğitmenlik eğitimi verilen kursiyerlerin TSSF tarafından yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir. 

 • Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi en az 6 gün toplam 42 saat olacak şekilde yapılmaktadır. 

 • Bu eğitime katılabilecek kişilerin;

  • 25 yaşını doldurmuş olması

  • Gümüş Cankurtaran Eğitmen Sertifikasına sahip, bu sertifikayla yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda en az 3 yıl kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olması ve en az 150 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran 10 kişiye de altın cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olması

  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmaması

  • Sabıka belgesi ibraz etmesi

  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olması

  • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmaması gerekmektedir.​

Altın Cankurtaran Kursu Altın Cankurtaran Eğitimi

Altın Cankurtaran Eğitmen Eğitimi İçerikleri

​​

Eğitimler dershane ve su çalışmaları olmak üzere ikiye ayrılır.Altın eğitmen eğitimi Federasyonun görevlendireceği altın eğitmenler tarafından verilir.

       Dershane Çalışmalarında;

 • Cankurtaran yönetmeliği

 • Hitabet ve sunum tekniği

 • Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran ders konularının anlatım tekniklerinin uygulatılması

 • Ders anlatım teknikleri, yardımcı ders sunum araçları kullanımı

 • Yazılı sınav teknikleri ve uygulaması

 • Kazaya müdahale ve ilk yardım

 • CPR teknikleri ve uygulaması

​​​

       Su Çalışmalarında;

 • Bronz, cankurtaran kursu havuz pratiklerinin uygulatılması, (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

 • Havuzda kurs yönetim uygulatmaları

 • Gümüş cankurtaran kursu deniz pratiklerin uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

 • Sahilde kurs yönetim uygulatmaları

 • Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

 • Denizde bot kullanımı ve kurs yönetim uygulamaları eğitimi verilmektedir.

Altın Cankurtaran Eğitmen Belgesiyle Nerelerde Çalışabiliriz?

​​

Altın Cankurtaran Eğitmen belgesiyle tüm cankurtaran ve cankurtaran eğitmenlerinin sahip olduğu haklara sahip olabilir, aynı zamanda bir cankurtaran eğitim merkezi açarak Altın Cankurtaran Eğitmen eğitimi dışındaki tüm eğitmenlik eğitimlerini verebilirsiniz.

      Altın Cankurtaran Eğitmen Sınavı 

 • Altın eğitmen eğitiminin yeri, tarihi Federasyon Başkanı'nın onayı ile eğitim tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

 • Kursa katılmaya uygun olan adaylar Federasyonun internet sitesinde kursun başlama tarihinden en az üç gün önce duyurulur. Eğitime katılacak adaylar eğitim ücretini Federasyonun banka hesabına yatırır ve dekontu eğitim kuruluna verir.

 • Federasyon Başkanı, biri kurs yöneticisi olmak üzere en az üç Altın cankurtaran eğitmenden oluşan eğitim kurulunu belirler. Bu kurul aynı zamanda sınav kuruludur. Ön sınavda başarılı olup kursa katılmaya hak kazananlara eğitim kurulu tarafından kurs eğitim müfredatı kapsamında hazırlanan programa göre altın eğitmen kurs eğitimi verilir ve sınavı yapılır.​

Altın Cankurtaran Eğitmen Belgesinin Geçerlilik Süresi

Altın Cankurtaran Eğitmen Belgesinin geçerlilik süresi diğer tüm cankurtaranlık seviyelerinde olduğu gibi 2 yıldır. Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermiş Altın Cankurtaran Eğitmenler belgelerini yenileyebilirler. Aksi durumda Altın Cankurtaran Eğitmenler tarafından açılan uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

Merkezimizce; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bronz cankurtaran kursu, gümüş cankurtaran kursu, altın cankurtaran kursu, tüm cankurtaran eğitimleri cankurtaran belge yenileme, sertifikalı cankurtaran temini, cankurtaran malzemesi temini yapılmaktadır.Her türlü talep ve sorunuz için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz

bottom of page