top of page

Bronz Cankurtaran Eğitmen Kursu

      Bronz Cankurtaran Eğitmen Belgesi Eğitimine Katılım Şartları ve Detaylı Bilgi

 • Bronz Cankurtaran Eğitmen Eğitimi cankurtaran eğitmenliğinin ilk seviyesidir. Bronz Cankurtaran Eğitmenler isimlerinden kaynaklı genel olarak yanlış bilinenin aksine yalnızca "Bronz Cankurtaran Eğitimi" vermeyip aynı zamanda "Gümüş Cankurtaran Eğitimi" de verebilme yetkisine sahiplerdir.

 • Bronz Cankurtaran Eğitmen Eğitimi en az 5 gün toplam 35 saat olacak şekilde yapılmaktadır. 

 • Bu eğitime katılacak kişilerin;

  • Altın Cankurtaran Sertifikasına sahip olup bu sertifikayla en az 6 ay çalışmış olması ve bunu belgelemesi

  • En az Lise ve dengi okul mezunu olması

  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmaması

  • Sabıka belgesi ibraz etmesi

  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olması

  • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmaması

  • TSSF/CMAS 3* Dalıcı belgesine sahip olması gerekmektedir. ​

      

      Bronz Cankurtaran Eğitmen Eğitimi İçerikleri

       Eğitimler dershane ve su çalışmaları olmak üzere ikiye ayrılır.

       Dershane Çalışmalarında;

 • Bronz ve Gümüş Cankurtaran Kursu dershane çalışmaları tekrarı

 • Ders Anlatım Teknikleri

 • Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz vb)

       Su Çalışmalarında;

 • Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı

 • Havuzda kurs yönetim uygulamaları

 • Gümüş cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı

 • ​Denizde kurs yönetim uygulamaları konularında eğitim verilmektedir.

​​

 

     

Bronz Cankurtaran Eğitmen Belgesiyle Nerelerde Çalışabiliriz?

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler Bronz Cankurtaran Eğitmen Sertifikasıyla bronz Cankurtaran, gümüş Cankurtaran ve altın cankurtaranların çalışabildiği her yerde çalışabilmektedir. Ayrıca Bronz Cankurtaran Eğitmenler yetki belgesi almış bir cankurtaran eğitim merkezinde Bronz Cankurtaran Eğitmen olarak çalışıp bronz ve gümüş cankurtaranlar yetiştirebilmektedirler. 

Bronz Cankurtaran Eğitmen Sınavı 

Bronz Cankurtaran Eğitmen Eğitimini tamamlayan adaylar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan cankurtaran eğitmen sınavına katılmak ve bu sınavda başarılı olmak zorundadır. Bu sınavı başarıyla tamamlayan adaylar Bronz Cankurtaran Eğitmen olmaya hak kazanırlar. 

Bronz Cankurtaran Eğitmen Belgesinin Geçerlilik Süresi

Bronz Cankurtaran Eğitmen belgesinin geçerlilik süresi diğer tüm cankurtaranlık seviyelerinde olduğu gibi 2 yıldır. Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermiş Bronz Cankurtaran Eğitmenler belgelerini yenileyebilirler. Aksi durumda Altın Cankurtaran Eğitmenler tarafından açılan uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

Bronz Cankurtaran Eğitimi Bodrum İzmir Eskişehir Kütahya Bursa

Merkezimizce; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu bronz cankurtaran kursu, gümüş cankurtaran kursu, altın cankurtaran kursu, tüm cankurtaran eğitimleri cankurtaran belge yenileme, sertifikalı cankurtaran temini, cankurtaran malzemesi temini yapılmaktadır.Her türlü talep ve sorunuz için iletişim sekmesinden bize ulaşabilirsiniz

bottom of page