top of page

Şok Cihazı (Otomatik Defibrilatör) Nasıl Kullanılır?

Ülkemizde çok sayıda bulunmasa da, olması durumunda Şok Cihazının (Otomatik Defibrilatör-AED) nasıl kullanıldığını bu videodan öğrenebilirsiniz.